GLASHION: Jossie @RicanBombshell – Del Anthony @DelAnthonyPhoto